sobota, dubna 30, 2011

Poznávání minulosti...

Dnes pokračovalo poznávání naší minulosti... s kamarádkou jsme se vydaly několik kilometrů východně od města Litoměřice do obce Ploskovice, která je známá svým půvabným zámkem. Letní rezidenci nechala postavit přibližně v letech 1720-30 Anna Marie Toskánská z rodu Sasko-lauenburského, manželka toskánského vévody Gastona III, architektem byl pravděpodobně Kilián Ignatz Dietzenhofer. Dnešní podoba zámku pochází z 2. poloviny 19. století, kdy se upravoval pro cisaře Ferdinanda V. Habsburského. V této době zda pracoval malíř Josef Navrátil, jehož krásné malby zdobí 1. patro zámku.

             
              
  
   

Jeden z překrásných stropů zámku...
              

Základní koncepce zámeckého parku vznikla po roce 1720. Velkorysé je jeho osové řešení od vstupního pavilonu přes zámecký vestibul, zadní park s rybníčkem a topolovou alejí až k mariánskému sousoší u dnešního vlakového nádraží. Koncepce byla zachována i při pozdějších změnách, kterými v průběhu doby park procházel.
              
              
    

Ploskovický zámek je postaven na okraji terénního zlomu proměněného v terasu a z tohoto důvodu se jeví ze severu jako dvoupatrový, z jihu pak třípatrový. Zlom vyrovnávají umělé vodní jeskyně, tzv. grotty.


neděle, dubna 24, 2011

Poznávání minulosti...

Neděli velikonoční - Boží Hod velikonoční jsem prožila jako naši předkové v kruhu rodinném, jen s malou změnou, a to poznáváním naší minulosti. Navštívili jsme zámek Duchcov, který je dodnes spojován především se světoběžníkem Giacomem Casanovou.
            
            
                
            
 

 malinko minulosti...

                  


Krásné velikonoce...

Všem přeji krásné jarní svátky a užijte si pohodové dny...Přeji nádherné velikonoční svátky, aby byly zalité sluníčkem, zdobeným vajíčkem, aby se kolem Vás všude potulovala láska, štěstíčko, pohoda, zdravíčko, aby se odevšad ozýval nádherný smích...

neděle, dubna 03, 2011

Dárek...

jsem dostala od kamarádky, ze staré záclonky mi ušila nové kabátky pro lampičky, jsou krásné... moc děkuji